رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :961
کارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر غيرانتفاعي
9420711904محمد زيني
9510711633حبيب اله بابايي
9610711509رضا اخلاقي
کارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تکنولوژي الکترونيک غيرانتفاعي
9610711456سحر چگيني
کارشناسي رشته مهندسي فناوري اطلاعات غيرانتفاعي انتقالي از ترم 951 از موسسه دارالفنون
9220211187امين کرکه آبادي
کارشناسي رشته مهندسي عمران غيرانتفاعي
9313806180رضا غزنه ئي
9420211907حسين حسنلو
9510211612مجتبي عبدالوند
9610211491محمد حسن دانشور
کارشناسي رشته مهندسي برق_الکترونيک غيرانتفاعي 1395/03/11نام از داودبه اميرعلي تغييرکرده ازتاريخ
9313030486اميرعلي اوليا
کارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تکنولوژي برق _ قدرت غيرانتفاعي
9420711912عباس تاج الدين
کارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي اجرايي عمران غيرانتفاعي
9420711922حامد عليدوست
کارشناسي رشته مهندسي مکانيک غيرانتفاعي
930111000ميثم مصلحي
9520211756محمدرضا صالحي
کارشناسي ناپيوسته رشته علمي_کاربردي معماري غيرانتفاعي
9520711753رامين قره داغي
9510711641پريا فرجي
کارشناسي رشته مهندسي صنايع غيرانتفاعي
9313093173مايده کربلايي
9410211168حسين قاسمي پيربلوطي
کارشناسي رشته مهندسي کامپيوتر_فناوري اطلاعات غيرانتفاعي
9313614522اسماعيل ابراهيمي اشتياني
9313677638مريم غلامي
کارشناسي رشته مهندسي شهرسازي غيرانتفاعي
9410211100نرگس شهبازي
9510211589مژده فريدوني
کارداني پيوسته رشته الکتروتکنيک_تاسيسات الکتريکي غيرانتفاعي
9510812226شبير غفاري
کامپيوتر _ نرم افزار کامپيوتر
9410812293سعيد کوهستاني
9510812141رضا يوسفي
9520812718نسرين محققي نيا
کارداني پيوسته رشته نقشه کشي معماري _ معماري غيرانتفاعي
9410812252عرفان مشايخي ميانجي
9510812212پريا ميرزائي
9510812189محمد باستاني ويرثق
9610812525علي عزيزي ابرقوئي
کارداني پيوسته رشته ساختمان_کارهاي عمومي ساختمان غيرانتفاعي
9420812968مهدي علي پور
کارداني پيوسته رشته الکتروتکنيک_برق صنعتي غيرانتفاعي
9510812113مجتبي باقري وناشي
9610812505اسماعيل خانزاده
کارداني پيوسته رشته حسابداري بازرگاني _ حسابداري غيرانتفاعي
9510812269زهرا سريزدي زاده دره
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي برق _ مخابرات سيستم غيرانتفاعي
9510313054پريسا محمدآبادي
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي عمران_سازه غيرانتفاعي
9510313047آرش کشت پور
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته علوم کامپيوتر غيرانتفاعي
9410313024ليلا فرزانه قره تکان
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي کامپيوتر_نرم افزار غيرانتفاعي
9410313067مونا اشقلي فراهاني
9510313426فاطمه حاج اميني
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي عمران_مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي
9510313093محمدرضا ميرهادي
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي برق _ سيستم هاي قدرت غيرانتفاعي
9510313058کيوان ايرواني
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي کامپيوتر_معماري سيستم هاي کامپيوتري غيرانتفاعي
9610313013رزيتا طلائي پاشيري
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي فناوري اطلاعات_تجارت الکترونيکي غيرانتفاعي
9520313702زهرا سلاجقه
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي فناوري اطلاعات_فناوري اطلاعات(IT) غيرانتفاعي
9510313238فرزاد آب سيه
کارداني پيوسته رشته نرم افزار کامپيوتر غيرانتفاعي
9610813115حسين حيدري