رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :953
کارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر غيرانتفاعي
9420711904محمد زيني
9510711633حبيب اله بابايي
کارشناسي رشته مهندسي فناوري اطلاعات غيرانتفاعي انتقالي از ترم 951 از موسسه دارالفنون
9220211187امين کرکه آبادي
کارشناسي رشته مهندسي عمران غيرانتفاعي
9510211612مجتبي عبدالوند
کارشناسي رشته مهندسي برق_الکترونيک غيرانتفاعي 1395/03/11نام از داودبه اميرعلي تغييرکرده ازتاريخ
9313030486اميرعلي اوليا
کارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تکنولوژي برق _ قدرت غيرانتفاعي
9420711912عباس تاج الدين
کارشناسي رشته مهندسي مکانيک غيرانتفاعي
930111000ميثم مصلحي
9520211756محمدرضا صالحي
علمي_کاربردي معماري
9410711629سيدمهدي اسحاقيان
9410711797سميرا احمدزاده
9520711753رامين قره داغي
کارشناسي رشته مهندسي صنايع غيرانتفاعي
9313093173مايده کربلايي
9410211168حسين قاسمي پيربلوطي
کارشناسي رشته مهندسي کامپيوتر_فناوري اطلاعات غيرانتفاعي
9313614522اسماعيل ابراهيمي اشتياني
کارشناسي رشته مهندسي شهرسازي غيرانتفاعي
9410211100نرگس شهبازي
کارشناسي رشته مهندسي برق غيرانتفاعي
9510211587حامد غلامي شاهسوارلو
کارداني پيوسته رشته الکترونيک_ الکترونيک عمومي غيرانتفاعي
9410812491گلناز اسکندري
کارداني پيوسته رشته کامپيوتر _ نرم افزار کامپيوتر غيرانتفاعي
9410812293سعيد کوهستاني
9510812141رضا يوسفي
9520812718نسرين محققي نيا
نقشه کشي معماري _ معماري
9410812345حديثه دوستي زاده مهويزاني
9510812212پريا ميرزائي
کارداني پيوسته رشته الکتروتکنيک_برق صنعتي غيرانتفاعي
9510812113مجتبي باقري وناشي
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي برق _ مخابرات سيستم غيرانتفاعي
9510313054پريسا محمدآبادي
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي عمران_سازه غيرانتفاعي نفر برتر کارشناسي
9410313865صفا رئيسي
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي عمران_مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي
9510313093محمدرضا ميرهادي
مهندسي برق _ سيستم هاي قدرت
9410313027مسعود نگهداري
9510313058کيوان ايرواني
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي فناوري اطلاعات_تجارت الکترونيکي غيرانتفاعي
9520313702زهرا سلاجقه
کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي فناوري اطلاعات_فناوري اطلاعات(IT) غيرانتفاعي
9510313238فرزاد آب سيه
مهندسي کامپيوتر
9510213571هادي خطيبي جلالي